Szkodniki magazynowe

Print page
Indian Meal Moth

Definicja szkodników magazynowych
Szkodniki magazynowe należą do dwóch rzędów owadów:

  • Coleoptera (chrząszcze)
  • Lepidoptera (motyle)

W każdej z tych grup, niektóre z gatunków uważa się za szkodniki pierwotne, atakujące całe ziarna, inne zaś korzystają z tych zniszczeń jako szkodniki wtórne. Straty mogą wynieść 10% lub więcej towarów w wyniku zanieczyszczenia lub zainfekowania pleśnią.   

 

Zrozumienie roli szkodników pierwotnych i wtórnych

Szkodniki pierwotne z rzędu chrząszczy to m.in. wołek zbożowy (Sitophilusgranarius, S.zeamais, S.oryzae), Rhyzoperthadominica oraz Oryzaephilussurinamensis.

Do szkodników wtórnych zaliczają się trojszyki (Triboliumconfusumand T.castaneum)
 
Motyle to przede wszystkim szkodniki wtórne; żywią się przetworzoną żywnością, dlatego też często można napotkać je w kuchniach i spiżarniach budynków mieszkalnych.

Różne szkodniki atakują przechowywane ziarno. Może się to odbywać etapami – najpierw następuje inwazja szkodników pierwotnych, a następnie – wtórnych. Insekty składają jaja w ziarnach lub w częściowo przetworzonej żywności (mąka, płatki itd.), którą larwy żywią się do momentu przekształcenia w poczwarkę.

 

Larwy motyli chronią się zwykle w  ukryciu, z dala od źródła pożywienia, aby się przepoczwarzyć; następnie dorosłe osobniki kopulują i składają jaja na powierzchni lub wewnątrz żywności.

 

Dorosłe chrząszcze zjadają ziarno lub chronią się w elementach konstrukcyjnych silosu/ budynku, by następnie dokonać inwazji na kolejne zbiory.

Możliwości eliminacji

Metody logistyczne:

Niskie temperatury  (10°C) obniżają tempo reprodukcji. Obniżenie wilgotności i lepsza wentylacja powodują ograniczenie aktywności i żywotności insektów, zarazem przeciwdziałając powstawaniu pleśni.

 

Pułapki feromonowe umożliwiają eliminację konkretnych gatunków, szczególnie motyli, i wskazują, czy i w jaki sposób zastosować środki chemiczne. Wykluwanie się i dojrzewanie dorosłych osobników może trwać kilka tygodni lub miesięcy, a co za tym idzie, inwazja nie jest od razu widoczna. 

Środki chemiczne:  

Spryskiwać puste magazyny na zboże pomiędzy kolejnymi partiami, aby zapobiec inwazji (wg rozporządzenia  91/414, nie BPD).  Należy także spryskać ziarno insektycydem o dobrym efekcie rezydualnym w momencie transportu do magazynu.

 

Dzięki domieszkom, substancja czynna nie ulega fotodegradacji,  a aktywność mikroorganizmów w przechowywanym ziarnie ulega ograniczeniu, co gwarantuje długotrwałą dodatkową ochronę.

Fumigacja (np. w ładowniach statków) przy pomocy bromku metylu była niegdyś popularną metodą (brak efektu rezydualnego, ale wysoka skuteczność eliminacji). 


Polecane produkty

Insektycyd

K-Obiol MAX

Produkt do zwalczania szkodników magazynowych atakujących...

Zobacz produkt

Inne szkodniki w kategorii

Mediterranean Flour Moth

Mklik mączny

Szczególnie problematyczny w młynach, piekarniach, a...

Zobacz szkodnika
Sawtoothed Grain Beetle

Spichrzel surynamski

Spichrzel może dostać się do ziarna na każdym etapie jego...

Zobacz szkodnika
Lesser Grain Borer - Stored Product Pest - Bayer

Kapturnik zbożowiec

Kapturnik zbożowiec jest szkodnikiem pierwotnym, atakującym...

Zobacz szkodnika
Grain Weevil

Wołek zbożowy

Wołki to szkodniki atakujące głównie ziarno oraz produkty...

Zobacz szkodnika
Flour Beetle - Stored Product Pest - Bayer

Trojszyk ulec

Owad ten jest wtórnym szkodnikiem zbożowym, który zwiększa...

Zobacz szkodnika