Wołek zbożowy

Print page
Grain Weevil

Kategoria gatunkowa: Szkodnik magazynowy

Nazwa łacińska: Sitophilus granarius

Rodzina: Ryjkowcowate

Opis:

Wyróżnia się trzy różne gatunki:

  • Sitophilus granaries (wołek zbożowy)
  • Sitophilus oryzae (wołek ryżowy)
  • Sitophilus zeamais (wołek kukurydzowy) 

 

Gatunki te różnią się pod względem rozmiaru, posiadają natomiast wydłużoną kufę o kształcie przystosowanym do spożywania preferowanego rodzaju pokarmu. Na ogół osiągają rozmiar 2-4 mm i charakteryzują się długim tułowiem o cylindrycznym kształcie, barwie ciemnobrązowej lub prawie czarnej.   

 

Zachowanie:

Wołki zbożowe nie latają; inwazja bywa na ogół wynikiem przewiezienia wołka w ziarnie oraz produktach zbożowych, a także w tkaninach lub w pojazdach, którymi transportowano ziarno; wołek znajduje się też w budynkach, które służyły do przechowywania zbóż. 

 

Samica składa jedno jajo we wnętrzu ziarna; tutaj następują kolejne stadia larwalne, a potem przekształcenie w poczwarkę, następnie zaś wołek przegryza się przez ziarno, pozostawiając w nim dziurę.

Wołek zbożowy jest w stanie rozwijać się wyłącznie w ziarnie o zawartości wilgoci powyżej 9,5%, w temperaturze w granicach  13-35C.  ​

 

Region:

Wołki zbożowe spotyka się we wszystkich obszarach o klimacie umiarkowanym oraz ciepłym-umiarkowanym. Występują w całej Europie. Zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy są odporne na niskie temperatury.

Wołki ryżowe i kukurydzowe występują powszechnie w obszarach tropikalnych i subtropikalnych i są przewożone do regionów o klimacie umiarkowanym w importowanych towarach.  

 

Środowisko:

Wołek kukurydzowy żywi się kukurydzą rosnącą na polu, a wołek ryżowy – ryżem magazynowanym. Oba insekty nie są w stanie zimować w obiektach nieogrzewanych ani w ziarnie przechowywanym w zwykłych temperaturach.  

Ryzyka:

Wołki to szkodniki atakujące głównie ziarno oraz produkty zbożowe, w rodzaju makaronu. Uszkodzone ziarno charakteryzuje się występowaniem dużych dziur, z których wyłaniają się dorosłe osobniki.  

 

Zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy żywią się ziarnem, wygryzając w nim dziury i zanieczyszczając je odchodami. Powoduje to spadek jakości ziarna, a co za tym idzie – jego ceny rynkowej.

Polecane produkty

Insektycyd

K-Obiol MAX

Produkt do zwalczania szkodników magazynowych atakujących...

Zobacz produkt

Inne szkodniki w kategorii

Mediterranean Flour Moth

Mklik mączny

Szczególnie problematyczny w młynach, piekarniach, a...

Zobacz szkodnika
Sawtoothed Grain Beetle

Spichrzel surynamski

Spichrzel może dostać się do ziarna na każdym etapie jego...

Zobacz szkodnika
Indian Meal Moth

Szkodniki magazynowe

Szkodniki przechowywanych produktów można podzielić na dwie...

Zobacz szkodnika
Lesser Grain Borer - Stored Product Pest - Bayer

Kapturnik zbożowiec

Kapturnik zbożowiec jest szkodnikiem pierwotnym, atakującym...

Zobacz szkodnika
Flour Beetle - Stored Product Pest - Bayer

Trojszyk ulec

Owad ten jest wtórnym szkodnikiem zbożowym, który zwiększa...

Zobacz szkodnika