Partnerzy w Polsce

Envu działa na rzecz rozwoju pracowników i partnerów, z korzyścią dla społeczeństwa.

Print page

Podejmujemy szereg działań korzystnych dla wielu zainteresowanych stron, angażując się m.in. w partnerstwa z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, jak również z międzynarodowymi agencjami ds. rozwoju.

Działania partnerskie

Wraz z najważniejszymi klientami wypracowaliśmy ściśle określone inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Poprzez edukację i szkolenia propagujemy odpowiedzialne wykorzystanie produktów. Partnerstwo z klientami pomaga ustalać, realizować i analizować cele dotyczące zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy pracowników, aby spoglądali na problem zrównoważonych działań z punktu widzenia klientów i konsumentów.

Angażując naszych partnerów, pomagamy zrealizować zarówno obecne, jak i przyszłe oczekiwania końcowych użytkowników.