Ptaszyniec kurzy

Print page
Poultry Mite

Kategoria gatunkowa: Roztocz

Nazwa łacińska: Dermanyssus gallinae

Rodzina: Dermanyssidae

Opis:

Ptaszyniec kurzy osiąga wielkość poniżej 2 mm jako dorosły osobnik. Wydaje się bezbarwny lub biały, gdy nasyci się krwią przybiera barwę jaskrawoczerwoną lub szaroczarną – ciało insekta ciemnieje w trakcie procesu trawienia.

 

Osobniki dorosłe mają owalny kształt, 8 nóg – przednia para służy jako organ zmysłu.

 

Zachowanie:

Jest to gatunek nocny – w ciągu dnia odpoczywa w szczelinach i pęknięciach ścian, gdzie chowają się przed ptakami. W nocy, atakują ptaki, pijąc krew do 2 godzin.

 

Najlepiej czują się w miejscach wilgotnych; są wrażliwe na temperatury – nie są w stanie przetrwać powyżej 45°C i poniżej 20°C.

 

Jaja składają w szczelinach w pobliżu gniazd. Cykl życia jest krótki, trwa około tygodnia; zarówno nimfy, jak i osobniki dorosłe muszą żywić się krwią. 

 

Region:

Gatunek kosmopolityczny, występujący w całej Europie oraz w większości półkuli północnej, a także w wielu innych częściach świata.    

 

Środowisko:

Roztocze żyją zwykle w gniazdach dzikich ptaków, żywiąc się ich krwią – są to gołębie, szpaki, wróblowate, jaskółki oraz oknówki. 

 

Gdy ptaki opuszczają gniazdo, roztocze rozprzestrzeniają się, atakując najbliższe budynki, w tym kurniki. Na fermy drobiowe mogą trafiać za pośrednictwem dzikich ptaków lub wraz z nowym drobiem, a także na urządzeniach, pojazdach i odzieży.  

Ryzyka:

Są plagą kurników – warunki panujące na fermach kurzych są dla nich idealne i sprzyjają wzrostowi dużych populacji.

 

Ukąszenia są bolesne, powodują podrażnienia, mogą skutkować śpiączką. Prowadzą także do zmniejszenia liczby składanych przez ptaki jaj, a w skrajnych przypadkach – do śmierci z powodu anemii.

 

Roztocz ten jest nosicielem szeregu chorób ptasich, takich, jak salmonella i wirus Newcastle. Dorosłe osobniki są odporne na desykację oraz na głód. Są w stanie przetrwać bez jedzenia nawet kilka miesięcy.

Polecane produkty

Insektycyd

Harmonix Red Mite

Koncentrat rozpuszczalny w wodzie o fizycznym sposobie...

Zobacz produkt