Maxforce® PLATIN – doskonały i nowoczesny żel na karaczany i rybiki

Wykładanie preparatów żelowych jest częstszą metodą zwalczania karaczanów niż opryskiwanie. Dowiedz się więcej o opinii prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz na temat insektycydu Maxforce® PLATIN...

Print page
Maxforce Platin

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

Konsultacje Entomologiczne

Warszawa, 6 grudnia 2021 r.

 

Maxforce® PLATIN – doskonały i nowoczesny żel na karaczany i rybiki

 

Wykładanie preparatów żelowych jest częstszą metodą zwalczania karaczanów niż opryskiwanie. Metoda ta jest tak popularna, że żelowanie uważa się nawet za przyczynę pierwotną licznego pojawiania się pluskwy domowej w ostatnich dekadach. Preparat żelowy jest nowoczesną formą użytkową produktu biobójczego, a nowy żel firmy Envu – Maxforce® Platin jest najdoskonalszą trutką pokarmową przeznaczoną do tępienia karaczanów i rybików. Zawiera odpowiednio dobrany pokarm tych szkodników, klotianidynę - powoli działającą substancję aktywną, specjalne atraktanty pokarmowe (fagostymulanty), a także Bitrex – obrzydliwie gorzką substancję, zapobiegającą przypadkowemu spożyciu preparatu przez ludzi. Konsystencja żelu Maxforce® Platin została tak opracowana, że zachowuje swoje właściwości w różnych temperaturach, jakie panują w różnych pomieszczeniach zasiedlanych przez karaczany.

Produkty pokarmowe wchodzące w skład Maxforce® Platin zostały tak zestawione, że w trutce są smaczniejsze dla karaczanów i rybików niż inne smakołyki znajdujące się w pomieszczeniu. Maxforce® Platin nie zawiera glukozy i innych cukrów prostych, których część prusaków unika. Zamiast nich są dodane cukry złożone i lipidy roślinne. Trutka Maxforce® Platin nie wywołuje więc u prusaków awersji pokarmowej, dlatego należy ją stosować tam, gdzie karaczany wykształciły behawioralną odporność na wykładane żele i nie chcą ich jeść. Pokarm i inne składniki żelu Maxforce® Platin nie należą do grupy najniebezpieczniejszych alergenów. Jest produktem hipoalergicznym, czyli mniej alergizujący, niemniej nie całkowicie pozbawiony takich właściwości, ale zwykle niewywołującym reakcji alergicznych. Żel może być stosowany w wielu miejscach.

Substancją aktywną żelu Maxforce® Platin jest klotianidyna, bardzo toksyczny dla owadów neonikotynoid, który jednocześnie jest stosunkowo bezpiecznym związkiem dla zwierząt domowych i ludzi. Działa na owady powoli, z opóźnieniem, dlatego może zniszczyć te osobniki szkodnika, które nie wychodzą z kryjówek w poszukiwaniu pokarmu. Do nich należą samice karaczanów, gdy noszą ootekę; one rzadko odżywiają się na zewnątrz, a tym samym są tępione wolniej. Najpierw giną „ciekawskie” nimfy i samce.

Klotianidyna wywołuje w populacji karaczanów tzw. efekt ‘domino’, który jest wynikiem dzielenia się pobranego pokarmu z tymi osobnikami, które ciągle przebywają w kryjówkach (trofalaksja), zlizywania pozostawionych przez podtrute karaczany wymiocin (emetofagizm) lub odchodów (koprofagizm), albo z powodu zjadania osobników osłabionych trucizną (kanibalizm) lub zatrutych (nekrofagizm).

Klotianidyna działa inaczej na szkodliwe owady niż insektycydy fosforoorganiczne, karbaminiany i pyretroidy. Pomaga powstrzymać rozwój populacji tych szkodników, które wykształciły odporność na powszechnie używane insektycydy. Koniecznie należy ją włączać do programu rotacji insektycydów, tj. przemiennego stosowania produktów biobójczych należących różnych grup chemicznych podczas zwalczania szkodników w danym miejscu.

Stymulanty żerowania (= fagostymulanty) trutki Maxforce® Platin gwarantują, że żel jest przez dłuższy okres czasu smaczną przynętą dla dorosłych karaczanów i nawet ulubioną przez wybredne nimfy karaczanów. Wyłożony preparat działa skutecznie na szkodniki przez 12 miesięcy. Stymulanty żerowania dodawane do żelu są wynikiem BlueBead Technology, stąd przynęta Maxforce® Platin ma zapach i posmak jagód jadalnej i pożywnej rośliny Clintonia borealis (ang. bluebead lily) z rodziny liliowatych, rosnącej w Ameryce Północnej.

Produkt biobójczy Maxforce® Platin jest przeznaczony do tępienia dorosłych osobników oraz nimf karaczanów i rybików. Zwalcza karaczana prusaka (Blattella germanica), karalucha wschodniego (Blatta orientalis) i przybyszki amerykańskiej (Periplaneta americana). Niszczy karaczany bardzo szybko, więc martwe osobniki mogą być widoczne w ciągu 24 godzin od zastosowania. Wysoki poziom wytępienia tych szkodników osiągany jest w okresie od 6 dni do 2 miesięcy po zabiegu, w zależności od poziomu zasiedlenia pomieszczeń i ilości wyłożonego żelu.

Jak dotąd żel Maxforce® Platin jest żelem przeznaczonym do zwalczania rybików, które nie wędrują po pomieszczeniu w poszukiwaniu pokarmu, przebywają w miejscach wilgotnym, tuż przy ich jedzeniu. W związku z tym po kilka niewielkich kropli Maxforce® Platin należy umieścić w obszarach stanowiących schronienie i siedlisko rybików. Obszary te mogą znajdować się pod i za listwami przypodłogowymi lub podłogowymi, pod okładziną drewnianą lub innymi obszarami stanowiącymi osłonę dla tych szkodników.

W celu uzyskania wysokiej skuteczności żelu Maxforce® Platin należy umieścić w siedliskach karaczanów i wokół nich oraz, jeśli to możliwe, między tymi obszarami a źródłami żywności. Ponadto wszystkie naturalne źródła pokarmu smacznego dla szkodników muszą być usunięte z obszaru  wystąpienia populacji, aby zachęcić je do spożycia przynęty. W związku z tym przed każdym zabiegiem zwalczania szkodników należy przeprowadzić bardzo dokładną inspekcję pomieszczeń, aby znaleźć miejsca, w których ukrywają się karaczany i rybiki. W tym celu należy rozmieść detektory owadów biegających, np. po 3 pułapki lepowe na owady biegające w każdym pomieszczeniu i po dobie określić wielkość populacji szkodnika (niska, średnia, duża). Następnie pomieszczenia zajęte przez szkodniki należy posprzątać i je odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. Po tych prostych zabiegach pozostanie mniej karaczanów i/lub rybików i mniej będą one potrzebować żelu.

Żel Maxforce® Platin jest przynętą gotową do użycia (RB) i jest sprzedawany w postaci wkładu-naboju do stosowania za pomocą specjalnego aplikatora (strzykawki). Aplikator ten jest bardzo prosty w obsłudze i łatwy w użyciu. Każde naciśnięcie aplikatora odmierza i uwalnia porcję preparatu, którą należy umieszczać w wcześniej wykrytych miejscach występowania karaczanów lub rybików, tak aby te szkodniki miały łatwy dostęp do żelu i mogły go pobrać.

Porcje żelu Maxforce® Platin należy umieścić w szczelinach i pęknięciach, tj. w miejscach, w których stwierdzono karaczany lub w których są ślady ich bytności. Porcji żelu nie wykładać na „otwarte powierzchnie”, bo żel jest przeznaczony do zabiegów w szczeliny i szpary, ale nim nie zatykajmy całkowicie szczeliny. Prusaki i rybiki potrzebują wody codziennie, dlatego obok źródła wody trzeba rozmieścić kropelki Maxforce® Platin.

Pamiętać trzeba o zasadzie, że lepiej rozmieścić mniejsze ilości żelu w licznych miejscach niż odwrotnie. Często zdarza się, że wielkość populacji szkodnika zostanie błędnie oszacowana i wtedy żele są wykładane w małej ilości, dlatego po tygodniu konieczne jest więc sprawdzenie, czy porcje żelu nie zostały wyjedzone i ewentualnie zwiększyć dawkę Maxforce® Platin.

Nie wolno łączyć zabiegu żelowania z innymi chemicznymi zabiegami owadobójczymi, np. z opryskiwaniem pomieszczenia pyretroidami. Skażona insektycydami przynęta Maxforce® Platin nie będzie atrakcyjna dla karaczanów i rybików. Zrobić trzeba wszystko, aby zapobiec skażeniu żelu Maxforce® Platin obcą substancją i obcym zapachem. Nie można trzymać żelu w zadymionym pomieszczeniu, nie należy palić tytoniu przed zabiegiem. Zadbać należy o to, aby żel nie był przechowywany w miejscach gorących, zimnych i razem z innymi insektycydami.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.