Zapytaj eksperta - Czy zwalczanie komarów jest trudne?

Doug McCarron, nasz ekspert do spraw zwalczania szkodników, odpowiada na pytania dotyczące walki z komarami.

Print page mosquito - Bayer - Pest Control

„Co powinienem wiedzieć o komarach, aby skutecznie je zwalczać?”

Komary to skrzydlaci krwiopijcy, przenoszący choroby. Żywią się krwią, która jest dla nich źródłem białka, niezbędnego, aby wyprodukować jajeczka, często przenosząc choroby na swojego żywiciela.  Co ciekawe, żywią się także nektarem kwiatowym, który jest dla nich źródłem energii.   

 

Skrzydła dorosłego komara uderzają 200-300 razy na sekundę, wytwarzając wysoki dźwięk, który wywołuje dreszcze.    Są szybkie – często zdarza nam się najpierw je usłyszeć, a potem dopiero zobaczyć. 

 

Cykl rozrodczy komara nie może obyć się bez wody.  Komary szukają jej źródeł zarówno w dziuplach drzew, jak i na brzegach wielkich jezior czy na słonych bagnach. Jajeczka niektórych komarów pozostają żywe nawet w przypadku całkowitego wyschnięcia na dłuższy okres czasu, do chwili, gdy życiodajna wilgoć pozwoli na zakończenie stadium larwalnego.

 

Z mojego doświadczenia wynika, że większość osób nie dostrzega powiązania pomiędzy wijącą się larwą a komarem, fundującym bolesne ukąszenia. Pod mikroskopem, larwa nie przypomina dorosłego osobnika pod żadnym względem. Jako profesjonaliści w branży zwalczania szkodników, musimy zadbać o edukowanie naszych klientów. Pomóżmy im zapoznać się ze wszystkimi stadiami cyklu życia komara oraz zrozumieć, jakie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego powodują te owady.  

 

Komary to dwuskrzydłe, krwiopijne owady, które są głównymi wektorami chorób. Doug McCarron Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Envu Environmental Science Australia & NZ

 

Na co zwracać uwagę w trakcie inspekcji?

Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: na źródła wody.

 

W domach prywatnych, jak i w placówkach handlowych czy przemysłowych znajdują się liczne źródła wilgoci, w których rozwijają się larwy: 

 • Zatkane odpływy, rynny, rury spustowe
 • Baseny do kąpieli dla ptaków
 • Doniczki z roślinami – dotyczy to nawet bromelii
 • Zabawki dziecinne
 • Oczka wodne i zbiorniki wodne
 • Poidła korytowe
 • Przechowywane przedmioty w rodzaju opon, kubłów, rur...

 

Ta lista jest o wiele dłuższa. Występują również źródła wewnętrzne wody  w rodzaju nieużywanych basenów, roślin, zaniedbanych stawów rybnych, odpływów itd... Osuszenie zbiornika pozwoli zlikwidować kolonię komarów, ale warto zadać sobie pytanie, skąd woda wzięła się w danym miejscu, i czy powróci? Codzienne osuszanie zbiornika nie ma sensu. 

 

Na jaką odległość komary oddalają się od miejsca wylęgu?   

Zależy to od gatunku, stwierdzono jednak, że dorosłe osobniki z rodziny Aedes potrafią wyfrunąć na morze nawet na odległość 160 km od brzegu. Nie jest to zapewne normą, a na pokonywaną odległość wpływa także kierunek wiatru.

 

Badanie, przeprowadzone w USA z udziałem 250 000 oznakowanych osobników gatunku Culex tarsalis wskazało, że większość trzyma się w obszarze promieniu 2 mil; zdecydowana większość natomiast przemieszczała się na obszarze w promieniu 10 mil przy sprzyjającym wietrze. Tak, jak w przypadku innych niewielkich owadów, rozprzestrzenianie i przetrwanie komarów jest uzależnione od poziomu wilgoci – gdy jest sucho i gorąco, owady szybko umierają.

 

Dom na skraju obszaru sprzyjającego wylęganiu komarów może być narażony na „naloty”, gdy wiatr wieje w jego kierunku. Rój jest w stanie przetrwać długi czas w wilgotnym, zacienionym ogrodzie, a nawet rozmnażać się, jeśli znajdzie źródło wody.

 

W przypadku, gdy są to gatunki uciążliwe i gryzące, właściciel domu staje przed nie lada problemem. Jest narażony na atak za każdym razem, gdy wychodzi na zewnątrz; wiele osób w takiej sytuacji szuka u nas pomocy.

 

Jakimi możliwościami zwalczania komarów dysponuje profesjonalna firma? 

Skuteczność zwalczania jest uzależniona od sytuacji. Jako, że larwy żyją w wodzie, należy uważać ze stosowaniem insektycydów. Większość dostępnych środków chemicznych może być stosowana jedynie z licznymi ograniczeniami w obszarze cieków wodnych.   

 

Różne możliwości zwalczania owadów to: 

 • Programy rządowe, których celem jest kontrolowanie narażonych na występowanie komarów cieków wodnych. W tym celu wykorzystuje się krystaliczną formę specjalnej bakterii, która zabija larwy, nie wywierając przy tym wpływu na inne organizmy wodne.   

 

Jest to zadanie wymagające wysokiego stopnia specjalizacji i znaczących zasobów, w tym np. helikopterów w celu pokrycia dużych obszarów lęgowych. Z reguły, firmy zwalczające szkodniki nie realizują takich programów, ale warto zainteresować się, czy są one realizowane w danej okolicy. 

 

 • Preparaty w aerozolu do spryskiwania większych obszarów mają na celu zwalczanie owadów latających i znakomicie sprawdzają się w przypadku, gdy konieczne jest szybkie wyeliminowanie dużej liczby dorosłych komarów na bardzo dużym obszarze.

Preparaty tego rodzaju wytwarzają chmurę mikronowych cząsteczek insektycydu, które nie powodują wystąpienia pozostałości substancji chemicznych w miejscu rozpylenia. Ich skuteczność zagwarantuje zastosowanie w okresie dużej aktywności insektów, przy najwyżej niewielkim wietrze. Przemieszczenie chmury z obszaru docelowego obniża skuteczność działania insektycydu, a przy tym może mieć szkodliwy wpływ na insekty nie należące do gatunku docelowego.

 

 • Bariery ze środków chemicznych o dobrym efekcie rezydualnym  pozostawiają substancje czynne w obszarach występowania komarów, co skutkuje śmiercią tych owadów, które wylądowały na ziemi w danym obszarze. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne, płoty, żywopłoty itp. to miejsca typowo spryskiwane takimi środkami. Tworzą one skuteczną barierę lub „strefę śmierci” pomiędzy obszarem wylęgu komarów a terytorium zamieszkanym przez ludzi. W sytuacji idealnej, zredukowanie liczby komarów w najbliższej okolicy osiedla mieszkalnego powinno znacząco zmniejszyć ich uciążliwość, jak również ryzyko przenoszenia chorób.    

 

 • Impregnacja przy pomocy substancji z efektem rezydualnym polega na wykorzystaniu tej substancji do zaimpregnowania odzieży, namiotów, moskitier itd., co powoduje śmierć owadów w chwili zetknięcia się z impregnowanym materiałem. Materiał moczy się w emulsji zawierającej daną substancję czynną, a następnie suszy. Moskitiery mogą być w ten sposób impregnowane fabrycznie.   

 

 • Owadobójcze środki ochrony osobistej to niezwykle skuteczne narzędzie, chroniące przed ugryzieniami. Rola tych produktów w zwalczaniu komarów jest ograniczona, eliminują one jednak ugryzienia i ograniczają ryzyko przenoszenia chorób. Środków tych powinien zawsze używać personel firm, zajmujących się zwalczaniem komarów.   

 

 • Siatki przeciwko owadom odgrywają bardzo ważną rolę w zwalczaniu komarów. Nowoczesna siatka w dobrym stanie zapobiega przedostawaniu się gryzących owadów z wyjątkiem tych najmniejszych – np. meszki mogą  przelatywać przez oczka siatki. Nawet niewielka dziura w siatce niweczy jej skuteczność.

 

W przyszłości pojawią się z pewnością siatki impregnowane insektycydami, o zwiększonej skuteczności, która zrekompensuje skutki niewielkich rozdarć siatki. Obecnie można impregnować siatki substancjami chemicznymi z efektem rezydualnym, aby ochronić się przed mniejszymi owadami gryzącymi. Jest to stosunkowo łatwe, jeśli demontaż siatki nie nastręcza problemów, jednakże należy bardzo uważać na powierzchnie szklane w przypadku, gdy siatka jest impregnowana bez demontażu.