Zrównoważony rozwój - Envu

Co to takiego ? “Taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie." (“Raport Brundtland”, rok 1987)

Print page

Dla nas wszystkich, zrównoważony rozwój działalności jest poważną sprawą, do której musimy odpowiednio podejść.

Wiadomo, że zasoby nieodnawialne naszej planety wyczerpują się, populacja światowa nadal rośnie (z 7,3 zwiększy się do 9,4 mld w roku 2050), a zmiany klimatu, spowodowane przez działalność ludzką, będą przyspieszać, jeśli będziemy wykorzystywać te zasoby tak samo, jak dotychczas. Ma to niewątpliwie wpływ na opinię publiczną, zachowania użytkowników końcowych, politykę firm oraz na środowisko polityczne, które zajmuje się regulowaniem naszej działalności.

Musimy więc wspólnie opracować nowe sposoby prowadzenia działalności.  Od koncepcji klasycznych licencji musimy przejść do zróżnicowanych ofert, bazujących na zachowaniu równowagi pomiędzy działalnością biznesową, ochroną środowiska oraz aspektami społecznymi  w celu utrzymania licencji na rozwój w perspektywie średnio- i długoterminowej.

W stosunku do swoich klientów, Envu ES  chce   “Dostarczać najlepsze rozwiązania dla potrzeb ochrony i dbałości o środowisko, w którym wszyscy żyjemy, pracujemy i bawimy się”.   Warunkiem koniecznym wyboru odpowiedniego rozwiązania jest uwzględnienie w nim kwestii zrównoważonego rozwoju – ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, rozwój naszej firmy oraz działalności biznesowej naszych klientów i zwiększanie wkładu oraz poprawa postrzegania wykonywanej przez nich pracy przez ogół społeczeństwa.

Hasłem przewodnim firmy Envu jest   “Nauka dla lepszego życia”. Abyśmy mogli rzeczywiście sprawiać, że życie stanie się lepsze, zrównoważony rozwój musi stać się motorem działania dla naszej innowacyjności, dla realizowanych przez nas strategii, działań i rozwiązań. Jako, że odgrywają one coraz większą rolę w decyzjach zakupowych klientów końcowych, naszym celem jest żyć i prowadzić działalność w sposób, który pozwoli nam zaspokoić bieżące potrzeby rynkowe bez szkody dla zdolności – naszej oraz naszych klientów – do ich zaspokajania w przyszłości.   

Rozwijanie działalności (wpływ ekonomiczny)

Celem naszych rozwiązań jest generowanie skutecznych, bezpiecznych i długofalowych rezultatów, co oznacza obniżenie ryzyka oraz zwiększenie akceptacji ze strony naszych klientów – a także ograniczenie czasu i zasobów, wykorzystywanych przez nasze zespoły. Dążymy do wprowadzania ulepszeń u podstaw, tak, aby społeczeństwo mogło skorzystać z możliwości zatrudnienia w firmach, prowadzonych przez naszych klientów. Jesteśmy też przekonani, że skuteczne i zrównoważone zwalczanie szkodników i chwastów oraz poprawa poziomu higieny i standardów przyczyni się do poprawy reputacji biznesowej naszych klientów, do wzrostu wartości prywatnej i handlowej, jak również infrastruktury publicznej, rekreacyjnej oraz transportowej.   

Praca na rzecz zdrowego środowiska – i dobrobytu społeczności lokalnych
(wpływ społeczny)

Podnoszenie standardów higieny i dobrobytu ma kluczowe znaczenie dla ochrony społeczności lokalnych, np. przed ryzykami generowanymi przez szkodniki oraz nosicieli chorób zakaźnych. Wpływ pracy naszych klientów na społeczeństwo, zdrowie i dobrobyt społeczności jest nieoceniony.

Zdrowe środowisko w postaci parków, ogrodów, pól golfowych i obiektów sportowych to nie tylko piękne miejsce wypoczynku, ale także niezwykle ważny zasób naturalny i społeczny. To przestrzeń rekreacyjna dla rodzin i przyjaciół, miejsce spotkań, wspólnych ćwiczeń oraz odpoczynku.  To źródło ochłody dla najbliższego otoczenia w czasie upalnego lata oraz źródło życiodajnego tlenu w powietrzu.    

Dbałość o środowisko (wpływ na środowisko)

Jako odpowiedzialna firma, skoncentrowana na zrównoważonym rozwoju, oceniamy bardzo szczegółowo wpływ naszych rozwiązań na środowisko poprzez ocenę cyklu życia, a nasze zasoby w zakresie innowacyjności wykorzystujemy w taki sposób, aby tworzyć nowe, lepsze produkty i usługi przy jednoczesnej redukcji ilości wykorzystanych zasobów, liczby aplikacji, przy zastosowaniu aplikatorów umożliwiających wybiórcze stosowanie produktów, dbając zarazem o odpowiedzialne pozyskiwanie surowców,  pakowanie naszych produktów w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz o poprawę procesów utylizacji odpadów. Zdrowa trawa darniowa, tereny zielone w miastach oraz lasy odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu naszego śladu węglowego – nasze rozwiązania mają zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów naturalnych w związku z ich utrzymaniem.  Dbamy także o szkolenie naszych klientów w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego użytkowania naszych produktów. Rozwijamy także stale naturalne alternatywy oraz preparaty zawierające małe dawki substancji czynnych, jak również usługi uzupełniające w ramach naszego portfela.   

Jesteśmy dumni z faktu, że nasze dążenie do oferowania rozwiązań gwarantujących „Lepsze życie” zostało docenione przez organizacje międzynarodowe: Firma Envu znalazła się w rankingu Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones, FTSE4Good oraz Carbon Disclosure Leadership Index nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat. W roku 2012, otrzymaliśmy nagrodę SAM Sustainability Award oraz certyfikat Złoty standard w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. W skali globalnej, tylko dwie inne korporacje branży chemicznej zostały docenione w podobny sposób.

Firmy, które patrzą w przyszłość, dbając o zrównoważony rozwój, są w stanie osiągnąć dzięki temu znaczącą przewagę konkurencyjną. Metody zrównoważonego rozwoju pomogą nam wszystkim definiować strategie, które zaowocują w świecie ograniczonych zasobów naturalnych i rozwiązania, które okażą się najbardziej potrzebne w przyszłości.