K-Obiol® MAX

Zabezpiecz zebrane ziarno do 12 miesięcy i magazyny zbożowe przed insektami

Dowiedz się więcej

Sposób na ziarno bez szkodników

Problem ze szkodnikami magazynowymi jest stresujący. Skorzystaj z naszej wiedzy i proponowanego rozwiązania dla ochrony magazynowanego ziarna. Skuteczny, łatwy w użyciu i precyzyjnie zastosowany K-Obiol® MAX przynosi spokój od najpopularniejszych szkodników atakujących zboże po zbiorach. K-Obiol® MAX to również rozwiązanie do dezynsekcji pustych magazynów zbożowych.

Wybierz przycisk poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Szkodniki magazynowe

                                               

Szacuje się, że w ponad 90% gospodarstw kryje się przynajmniej jeden gatunek owada powodującego porażenie. Przy wysokich cenach zbóż i decyzji o ich długim przechowywaniu zaplanowanie działań ukierunkowanych na dobre przechowywanie to podstawa sukcesu!

Owady żyjące w magazynowanych produktach różnią się między sobą dietą, środowiskiem lub okresem występowania w czasie magazynowania. Szkodniki porażające przechowywane ziarno możemy podzielić na:

Szkodniki pierwotne

Pierwotne szkodniki uszkadzają i zanieczyszczają ziarno, ale nie można ich znaleźć na polach. Ich żerowanie podnosi poziom temperatury oraz wilgotności, tworząc odpowiednie warunki dla szkodników wtórnych oraz grzybów. Zazwyczaj źródłem owadów porażających towar magazynowany są populacje, które już poraziły wcześniej magazynowane zboże.

 

Wtórne szkodniki magazynowe

Wtórne szkodniki magazynowe, np. chrzą­szcze migrują czasami z pobliskich sie­dlisk: stogów siana i roślinności. Wtórne szkodniki rozwijają się na zbo­żach, które zostały już uszkodzone wskutek działania fizycznego lub biolo­gicznego, np. popękane lub spleśniałe zboże lub wcześniej porażone przez szkodniki pierwotne., np. chrzą­szcze migrują czasami z pobliskich sie­dlisk: stogów siana i roślinności. Wtórne szkodniki rozwijają się na zbo­żach, które zostały już uszkodzone wskutek działania fizycznego lub biolo­gicznego, np. popękane lub spleśniałe zboże lub wcześniej porażone przez szkodniki pierwotne.

 

 

Poznaj nasz produkt

                                               

Poznaj nasze rozwiązanie!

Strefa wiedzy

Z dniem 1 października 2022 dywizja Environmental Science Bayer została sprzedana. Należy zauważyć, że ta zawartość została powstała przed separacją. Nie wiesz jak zacząć stosować produkt? Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniami w formie video! Tematy dostępnych szkoleń: 1. Jak dokonać aplikacji? 2. Ochrona ziarna przed szkodnikami magazynowymi. 3. Przygotowanie magazynu przed zbiorami zbóż. Kliknij w odpowiedni materiał poniżej.

Wskazówki przed zbiorami zbóż

Puste magazyny ziarna mogą stanowić siedlisko wielu owadów gotowych, aby porazić napływające ziarno. Aby zapewnić środowisko wolne od szkodników magazynowych działania zapobiegawcze należy podjąć dużo wcześniej przed przyjęciem ziarna. Samo czyszczenie ani samo zastosowanie pestycydów nie zagwarantuje wyeliminowania zagrożenia w postaci szkodników w pustych magazynach zbożowych. Maj/czerwiec to idealne miesiące do zastosowania działań prewencyjnych, które przyczynią się do ochrony zboża przed szkodnikami magazynowymi. Na jakie kwestie warto zwrócić uwagę?

Strefa wiedzy

Z dniem 1 października 2022 dywizja Environmental Science Bayer została sprzedana. Należy zauważyć, że ta zawartość została powstała przed separacją. Nie wiesz jak zacząć stosować produkt? Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniami w formie video! Tematy dostępnych szkoleń: 1. Jak dokonać aplikacji? 2. Ochrona ziarna przed szkodnikami magazynowymi. 3. Przygotowanie magazynu przed zbiorami zbóż. Kliknij w odpowiedni materiał poniżej.

Ochrona ziarna metodą prewencji

                                                        

Wywiad z przedstawicielem Envu. Zobacz odpowiedź klikając w "+"

Jakie są wyzwania związane z przechowywaniem ziarna?

Ziarno to żyjący organizm, którego nie można przechowywać przez długi czas w niezmienionej postaci. Zachodzi wtedy ryzyko pogorszenia jego jakości. Celem efektywnej ochrony jest zachowanie optymalnych właściwości ziarna przez możliwie najdłuższy czas. Na jakość zboża mają wpływ trzy czynniki, które wpływają także na zdolność kiełkowania ziarna, są to: temperatura, wilgotność i okres magazynowania. Przy odpowiedniej wilgotności oraz temperaturze metabolizm ziaren przyspiesza, powodując ich kiełkowanie.

Mikroorganizmy i owady są zawsze obecne w mniejszym lub większym stopniu w magazynach. Ich rozwój także zależy od tych trzech czynników. Im większa ilość ziarna, tym większe ryzyko porażenia. W związku z tym warunki wymagane do prawidłowej ochrony różnią się w zależności od ilości ziarna. W przypadku magazynowania na powierzchni płaskiej lub posadzce, gdzie powierzchnia kontaktu z powietrzem jest większa, ziarna są bardziej podatne na zmiany wilgotności otoczenia niż w magazynach pionowych.

 

To sprawia, że stają się one bardziej narażone na pogorszenie jakości. Ale nie jesteśmy bezradni wobec tych problemów! Na rynku są dostępne rozwiązania pozwalające skutecznie zapobiegać porażeniu ziarna przed szkodnikami – prewencja powinna być rutynowym zachowaniem.

Prewencja, łatwo powiedzieć, jakie rozwiązanie Pani proponuje?

Polecam stosowanie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami IPM (ang. Integrated Pest Management).

Jest to program zapobiegania, monitorowania oraz kontroli szkodników przy możliwie najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko. Realizuje się go za pomocą różnych metod oraz ograniczając stosowanie środków chemicznych.

Po pierwsze: Konserwacja

///W budynku nie może zalegać ziarno ani resztki z ubiegłego roku.

///Budynki muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych. Należy naprawić przeciekający

dach, uszkodzone pokrycie oraz system odpływowy.

///Należy również naprawić pęknięcia, szczeliny oraz uszkodzenia struktury budynku.

Po drugie: Ogólna higiena magazynowania

Wszystkie ściany i posadzki magazynu, jak również powierzchnie pionowe, pomieszczenia przechowywania i odbioru należy wyczyścić i w razie potrzeby również umyć. Jeśli planowane jest przeznaczenie pomieszczeń hodowli zwierząt gospodarskich pod magazyn ziarna lub tymczasowe pomieszczenie przechowywania, przynajmniej na 5 tygodni przed magazynowaniem należy je dokładnie wyczyścić, umyć myjką oraz odkazić za pomocą dopuszczonego środka dezynsekującego, na przykład K-Obiol® MAX. Należy upewnić się, że budynek został zabezpieczony przed gryzoniami, uszczelniono otwory, naprawiono drzwi oraz konstrukcję

ścian.

Po trzecie: Kontrola

W niektórych sytuacjach, oprócz stosowania metod fizycznych, może istnieć konieczność rozważenia zastosowania środków owadobójczych np. K-Obiol® MAX.

Po czwarte: Monitorowanie

W trakcie magazynowania co tydzień należy monitorować trzy elementy:

///Aktywność owadów za pomocą specjalnych pułapek

///Temperaturę zboża

///Wilgotność zboża– optymalny poziom wilgotności w przypadku długoterminowego magazynowania ziaren powinien wynosić poniżej 14,5%.

Dzięki wdrożonemu monitoringowi, w przypadku wczesnego wykrycia porażenia owadami lub roztoczami, istnieje możliwość opanowania problemu za pomocą różnych technik, np. chłodzenia, czyszczenia lub suszenia.

Jaka jest przewaga protektantów nad metodą fumigacji ziaren zbóż?

Protektanty, takie jak K-Obiol® MAX, zapewniają ochronę profilaktyczną i leczniczą przed owadami w produktach magazynowanych.

W zależności od dawki środka, ochrona ziarna trwa do 12 miesięcy. Brak karencji oznacza, że ziarno zabezpieczone tym preparatem można natychmiast przetwarzać. K-Obiol® MAX można stosować zarówno na konstrukcję budynku, jak również jako oprysk do aplikacji bezpośrednio na ziarno. Fumigacja wymaga 5‑10 dniowego zamknięcia obiektu oraz wilgotności ziarna poniżej 16%.

W przypadku K-Obiol® MAX te czynniki są nieistotne. Ponadto fumigacja nie daje resztkowej ochrony ziarna, która jest niezmiernie istotna.

Stosując protektant K-Obiol® MAX użytkownik może spać spokojnie, bo wie, że ziarno jest długofalowo chronione przed szkodnikami, czego wszystkim życzę.///

INSEKTYCYD

RODZAJ PREPARATU

środek owadobójczy, w formie koncentratu, przeznaczony do ochrony składowanego ziarna i dezynsekcji pomieszczeń

magazynowych.

SUBSTANCJA AKTYWNA

deltametryna– 25 g/l (2,66%)

SPOSÓB DZIAŁANIA

środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym

FORMA UŻYTKOWA

koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

ZWALCZANE SZKODNIKI

zwalcza szkodniki magazynowe (osobniki dorosłe i larwy): wołek zbożowy, trojszyk ulec, kapturnik zbożowiec, spichrzel surynamski, strąkowiec fasolowy; owady latające: skośnik zbożowiaczek

 

Stosowanie

K-Obiol® MAX

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania

Okres ochrony

Zabezpieczanie ziarna:

Na 100 ton ziarna

2 l rozcieńczone

w 98 litrach wody

Do 12 miesięcy

Zabezpieczanie ziarna:

Na 100 ton ziarna

1 l rozcieńczone

w 99 litrach wody

Do 6 miesięcy

Dezynsekcja magazynów:

Powierzchnia porowata (wsiąkliwa)

do zabezpieczenia 50 m2

60 ml rozcieńczone

w 5 litrach wody

Do 2 miesięcy

Dezynsekcja magazynów:

Powierzchnia nieporowata (niewsiąkliwa)

do zabezpieczenia 100 m2

60 ml rozcieńczone

w 5 litrach wody

Do 2 miesięcy

Na czym polega prewencja w ochronie ziarna przed szkodnikami magazynowymi?

O protektantach i sposobach zabezpieczenia ziarna przed szkodnikami rozmawiamy z Agnieszką Mackiewicz, Business Managerem Envu na Polskę

Na czym polega prewencja w ochronie ziarna przed szkodnikami magazynowymi?

O protektantach i sposobach zabezpieczenia ziarna przed szkodnikami rozmawiamy z Agnieszką Mackiewicz, Business Managerem Envu na Polskę

Wywiad z przedstawicielem Envu. Zobacz odpowiedź klikając w "+"

Jakie są wyzwania związane z przechowywaniem ziarna?

Ziarno to żyjący organizm, którego nie można przechowywać przez długi czas w niezmienionej postaci. Zachodzi wtedy ryzyko pogorszenia jego jakości. Celem efektywnej ochrony jest zachowanie optymalnych właściwości ziarna przez możliwie najdłuższy czas. Na jakość zboża mają wpływ trzy czynniki, które wpływają także na zdolność kiełkowania ziarna, są to: temperatura, wilgotność i okres magazynowania. Przy odpowiedniej wilgotności oraz temperaturze metabolizm ziaren przyspiesza, powodując ich kiełkowanie.

Mikroorganizmy i owady są zawsze obecne w mniejszym lub większym stopniu w magazynach. Ich rozwój także zależy od tych trzech czynników. Im większa ilość ziarna, tym większe ryzyko porażenia. W związku z tym warunki wymagane do prawidłowej ochrony różnią się w zależności od ilości ziarna. W przypadku magazynowania na powierzchni płaskiej lub posadzce, gdzie powierzchnia kontaktu z powietrzem jest większa, ziarna są bardziej podatne na zmiany wilgotności otoczenia niż w magazynach pionowych.

 

To sprawia, że stają się one bardziej narażone na pogorszenie jakości. Ale nie jesteśmy bezradni wobec tych problemów! Na rynku są dostępne rozwiązania pozwalające skutecznie zapobiegać porażeniu ziarna przed szkodnikami – prewencja powinna być rutynowym zachowaniem.

Prewencja, łatwo powiedzieć, jakie rozwiązanie Pani proponuje?

Polecam stosowanie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami IPM (ang. Integrated Pest Management).

Jest to program zapobiegania, monitorowania oraz kontroli szkodników przy możliwie najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko. Realizuje się go za pomocą różnych metod oraz ograniczając stosowanie środków chemicznych.

Po pierwsze: Konserwacja

///W budynku nie może zalegać ziarno ani resztki z ubiegłego roku.

///Budynki muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych. Należy naprawić przeciekający

dach, uszkodzone pokrycie oraz system odpływowy.

///Należy również naprawić pęknięcia, szczeliny oraz uszkodzenia struktury budynku.

Po drugie: Ogólna higiena magazynowania

Wszystkie ściany i posadzki magazynu, jak również powierzchnie pionowe, pomieszczenia przechowywania i odbioru należy wyczyścić i w razie potrzeby również umyć. Jeśli planowane jest przeznaczenie pomieszczeń hodowli zwierząt gospodarskich pod magazyn ziarna lub tymczasowe pomieszczenie przechowywania, przynajmniej na 5 tygodni przed magazynowaniem należy je dokładnie wyczyścić, umyć myjką oraz odkazić za pomocą dopuszczonego środka dezynsekującego, na przykład K-Obiol® MAX. Należy upewnić się, że budynek został zabezpieczony przed gryzoniami, uszczelniono otwory, naprawiono drzwi oraz konstrukcję

ścian.

Po trzecie: Kontrola

W niektórych sytuacjach, oprócz stosowania metod fizycznych, może istnieć konieczność rozważenia zastosowania środków owadobójczych np. K-Obiol® MAX.

Po czwarte: Monitorowanie

W trakcie magazynowania co tydzień należy monitorować trzy elementy:

///Aktywność owadów za pomocą specjalnych pułapek

///Temperaturę zboża

///Wilgotność zboża– optymalny poziom wilgotności w przypadku długoterminowego magazynowania ziaren powinien wynosić poniżej 14,5%.

Dzięki wdrożonemu monitoringowi, w przypadku wczesnego wykrycia porażenia owadami lub roztoczami, istnieje możliwość opanowania problemu za pomocą różnych technik, np. chłodzenia, czyszczenia lub suszenia.

Jaka jest przewaga protektantów nad metodą fumigacji ziaren zbóż?

Protektanty, takie jak K-Obiol® MAX, zapewniają ochronę profilaktyczną i leczniczą przed owadami w produktach magazynowanych.

W zależności od dawki środka, ochrona ziarna trwa do 12 miesięcy. Brak karencji oznacza, że ziarno zabezpieczone tym preparatem można natychmiast przetwarzać. K-Obiol® MAX można stosować zarówno na konstrukcję budynku, jak również jako oprysk do aplikacji bezpośrednio na ziarno. Fumigacja wymaga 5‑10 dniowego zamknięcia obiektu oraz wilgotności ziarna poniżej 16%.

W przypadku K-Obiol® MAX te czynniki są nieistotne. Ponadto fumigacja nie daje resztkowej ochrony ziarna, która jest niezmiernie istotna.

Stosując protektant K-Obiol® MAX użytkownik może spać spokojnie, bo wie, że ziarno jest długofalowo chronione przed szkodnikami, czego wszystkim życzę.///

INSEKTYCYD

RODZAJ PREPARATU

środek owadobójczy, w formie koncentratu, przeznaczony do ochrony składowanego ziarna i dezynsekcji pomieszczeń

magazynowych.

SUBSTANCJA AKTYWNA

deltametryna– 25 g/l (2,66%)

SPOSÓB DZIAŁANIA

środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym

FORMA UŻYTKOWA

koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

ZWALCZANE SZKODNIKI

zwalcza szkodniki magazynowe (osobniki dorosłe i larwy): wołek zbożowy, trojszyk ulec, kapturnik zbożowiec, spichrzel surynamski, strąkowiec fasolowy; owady latające: skośnik zbożowiaczek

 

Stosowanie

K-Obiol® MAX

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania

Okres ochrony

Zabezpieczanie ziarna:

Na 100 ton ziarna

2 l rozcieńczone

w 98 litrach wody

Do 12 miesięcy

Zabezpieczanie ziarna:

Na 100 ton ziarna

1 l rozcieńczone

w 99 litrach wody

Do 6 miesięcy

Dezynsekcja magazynów:

Powierzchnia porowata (wsiąkliwa)

do zabezpieczenia 50 m2

60 ml rozcieńczone

w 5 litrach wody

Do 2 miesięcy

Dezynsekcja magazynów:

Powierzchnia nieporowata (niewsiąkliwa)

do zabezpieczenia 100 m2

60 ml rozcieńczone

w 5 litrach wody

Do 2 miesięcy

Pliki do pobrania

PLIKI DO POBRANIA

Poniżej znajdziesz aktualne dokumenty rejestracyjne K-Obiol® MAX oraz materiały do pobrania

PAMIĘTAJ

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Należy nosić szczelnie przylegające okulary ochronne w trakcie pracy z nierozcieńczonym preparatem. Należy używać uniwersalnych rękawic ochronnych (do środków ochrony roślin) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem. Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin (kombinezon), oraz mocne obuwie (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.

 


Skontaktuj się z nami

Twoje spostrzeżenia, opinie dotyczące doświadczeń w walce ze szkodnikami magazynowymi w ziarnie są dla nas Ważne. Wypełnij dane poniżej aby skontaktować się z Ekspertem Envu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. My dostarczamy produkty, Ty zmieniasz świat!

Firma Envu szanuje Twoje prawo do prywatności podczas korzystania z jej stron internetowych. Wszelkie dane osobowe podane w niniejszym formularzu kontaktowym będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przesłanej wiadomości i zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności: www.pl.envu.com/footer/polityka-prywatnosci